Przekazanie sprawy z EPU – właściwość ogólna sądu

Dwukrotnie już e-sąd odmówił mi wydania nakazu zapłaty w EPU i przekazał sprawę do sądu właściwego dla pozwanego pomimo tego iż w systemie zaznaczyłem, żeby to do sądu właściwego dla mnie przekazać sprawę na wypadek stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Na dodatek w umowach z tymi dłużnikami mam zapis, że sądem właściwym jest sąd w miejscu mojego zamieszkania i w pozwach napisałem o tym aby do tego sądu sprawę przekazać ewentualnie. Dlaczego zatem e-sąd przekazuje sprawy do sądów właściwych dla pozwanych?

Tak, zaznaczanie w systemie sądu rejonowego właściwego dla powoda nic nie da, sam tak na początku zaznaczałem, bezskutecznie oczywiście. Albowiem właściwość sądu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym reguluje Art. 505(33) § 1. Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej.

A Kodeks postępowania cywilnego stanowi co do właściwości ogólnej:
Art. 27. § 1 Kpc: Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
Jak chodzi o osoby prawne czyli także o spółki z o.o.:
Art. 30 Kpc: Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

Nie zmienia tego zapis w Pana umowach z pozwanymi stanowiący iż sądem właściwym jest sąd w którego okręgu Pan czyli powód ma miejsce zamieszkania. Może Pan natomiast zamiast do e-sądu, złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania powołując się na zapis w umowie (tudzież dodatkowo na art. 34 Kpc). Wtedy, nawet jeżeli i sąd rejonowy stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekaże sprawę do postępowania zwykłego czyli z rozprawą albo gdy pozwany wniesie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, to sprawę będzie rozpoznawał w dalszym ciągu ten sąd właściwy miejscowo dla Pana miejsca zamieszkania.

Najważniejsze dla Pana jest to, aby ani e-sąd ani sąd rejonowy, po pierwsze, nie stwierdzili braku podstaw do wydania nakazu zapłaty a po drugie, aby otrzymał Pan nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym a nie w postępowaniu upominawczym. E-sąd nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym nie wydaje a zatem, jeżeli Pana należność dodatkowo udokumentowana wekslem do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wnosić pozew do sądu rejonowego. Można z weksla otrzymać w sądzie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i taki nakaz jest lepszy od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli bowiem nawet dłużnik wniesie zarzuty od nakazu i nie uprawomocni się on, to i tak można złożyć go u komornika z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia na mieniu dłużnika. – http://windykator.info.pl/o-wyzszosci-zastawu-nad-hipoteka/ – jest tam także o zabezpieczeniu odzyskania należności, warto przeczytać.

2 myśli na temat “Przekazanie sprawy z EPU – właściwość ogólna sądu”

  1. Dłużnik podjął się sprzedania przynęt wędkarskich których uzbierała mi się spora ilość. Współpracuję z wieloma periodykami i z tego tytułu otrzymuje często darmowe przynęty do testów. Wysyłałem je partiami do dłużnika a ten obiecał osobiście dostarczyć mi pieniądze. Za tą pomoc otrzymał ode mnie sporą ilość interesujących go przynęt. Ponieważ odwlekał swój przyjazd poprosiłem go o wpłacenie pieniędzy na konto bankowe. Kiedy ich nie otrzymałem stało się jasnym, że będą problemy. Kiedy opowiedziałem o tym swoim znajomym dowiedziałem się, że dłużnik zaciągnął mnóstwo długów na nieduże kwoty u innych osób. W korespondencji potwierdzili oni te fakty. Zażądałem wówczas podpisania tzw. przyznania długu.
    Z dokumentem taki pojechał do dłużnika mój kolega i bez problemów otrzymał on podpis pod dokumentem. Jest on gotowy to zaświadczyć. Kiedy minął termin spłaty długu który był ustalony w dokumencie skierowałem sprawę do sądu tzw. elektronicznym. Ku mojemu zaskoczeniu sąd uznał dokument za niewystarczający. Sprawa miała trafić do sądu w rejonowego a ja miałem otrzymać wezwanie o uzupełnienie o dodatkowe dokumenty. Nie podjąłem dalszych czynności ponieważ przebywałem wówczas za granicą i domyślam się , że w tym czasie wysłano mi takie wezwanie. Zapewne sprawa została umorzona. Co z tymi sądami…

    1. Trudno określić, dlaczego referendarz w EPU ocenił to uznanie długu za niewystarczające, bo nawet niepodpisane przez dłużnika faktury są wystarczające do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Być może forma owego jak twierdzi autor – uznania długu – budzi wątpliwości a raczej opis dokumentu dokonany przez niego w pozwie, gdyż w EPU bazuje się tylko na opisie dokonanym przez powoda, nie dołącza się dokumentów, ani ich kopii. Można ponownie wnieść do sądu pozew o zapłatę należności z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.