Odsetki od odsetek od pożyczki prywatnej; zakaz anatocyzmu

Powiem Panu ciekawostkę, teraz dostrzegłem, że EPU w Lublinie nie widzi podstaw do wydania nakazu zapłaty bo żądanie pozwu narusza zakaz anatocyzmu określony w art. 482 par. 1 k.c. bo domagam się odsetek od odsetek od daty wcześniejszej niż data wytoczenia powództwa. Gość pożyczył ode mnie 13 tys. na dwa miesiące we wrześniu 2011, na 6,5 % w skali roku, jak nie to miał zapłacić odsetki ustawowe od spóźnienia. Do dziś nie zapłacił ani grosza, zadłużony po uszy już wtedy też był, o czym nie wiedziałem. Zażądałem w pozwie 13000 plus 6,5% w stosunku rocznym za te dwa miesiące, a dalej odsetki ustawowe od obu sum, zgodnie z umowa na papierze, jaką mam. I sądowi się to nie podoba, że odsetki od odsetek nie od dnia pozwu tylko od daty wymagalności spłaty. Dziwne rozumowanie, przecież taka była umowa i należy mi się to. Skierowali sprawę do sadu rejonowego, ten pewnie zedrze ze mnie dopłatę do wpisu. Co za banda, jak tu w tym kraju żyć. Nie da się, tylko złodziejom i przekrętasom tu sprzyja wszystko.

Nie znam zapisów umowy pożyczki pomiędzy Panami ale tak to jest, że jeśli jakiś zapis umowny jest sprzeczny z przepisem ustawy, to jest nieważny bo bezprawny.

Art. 482. § 1. Kodeksu cywilnego na który powołał się e-sąd brzmi jasno: „Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.” Proponuję Panu zapoznać się z praktycznym artykułem: „Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

Jeżeli zatem nie posiada Pan pisemnej zgody dłużnika na doliczenie odsetek do dłużnej sumy, to sąd uznał prawidłowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.