Wniosek o odroczenie przesłuchania strony (albo świadka)

Problem: Piszę do Pana z prośbą o poradę. Sąd przysłał pod koniec stycznia pismo do uiszczenia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie uzupełniającej opłaty to jest 175 zł., co daje łącznie 300 zł opłat sadowych w sprawie pozwu o oddanie długu 10. 000 zł. oraz stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym i sprawę skierował do rozpoznania na rozprawie w postępowaniu uproszczonym? Moje pytanie co to oznacza?

Drugie pismo to z dzisiaj wezwanie na rozprawę w celu przesłuchania w charakterze strony z mojego powództwa przeciwko X.Y. na 22 kwietnia. Problem w tym, że mam wyjazd kontraktowy poza granice kraju – Europa od 10/15 kwiecień do 15 września. Moje pytanie co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę zawiadomić sąd o wyjeździe i przełożyć termin rozprawy? Czy upoważnić kogoś jako przedstawiciela?

Porada: Sąd jak widać uznał, ze brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty (nie wiem dlaczego, czy i gdzie się Pani w pozwie pomyliła) i konieczne jest wyznaczenie rozprawy. Wystarczy np. że pomyliła się Pan co do daty początkowej naliczania odsetek lub jakąś inną mało znaczącą pomyłkę popełniła i to już skutkuje przekazaniem sprawy do postępowania zwykłego czyli wyznaczenia rozprawy. Nie wiadomo też na ile jest konieczne przesłuchanie Pani, może tak naprawdę nie jest to potrzebne (nie będzie mieć wpływu na wynik) ale nie wiem, o co sądowi chodzi. Nieraz otrzymałem wezwanie do przesłuchania mnie w charakterze strony i nie stawiłem się a mimo tego wygrałem sprawę. Mają na drugu w sądach taką formułkę – wezwanie i piszą to niezależnie od tego czy przesłuchanie jest konieczne (wskazane) czy nie (dodają „pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania”). Jednak może w Pani przypadku ze względu na specyfikę sprawy dobrze byłoby się stawić i zeznawać, nie wiem.

Może Pani wnieść o zmianę terminu przesłuchania Pani w charakterze strony uzasadniając wniosek tymże wyjazdem i byłoby dobrze załączyć jakiś dowód potwierdzający to. I jednocześnie zawnioskować o przesunięcie terminu najwcześniej na 16 września.

Wniosek taki im szybciej Pani wyśle, tym lepiej, najlepiej dziś lub jutro. Sąd jednak nie jest związany takim wnioskiem; może zmienić termin ale nie musi. Nie można przesłuchać pełnomocnika zamiast Pani.

Zapewne nie ma na owym piśmie pouczenia o możliwości nałożenia grzywny w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, więc takowa Pani nie grozi jeżeli sąd nie odroczy terminu przesłuchania Pani i rozprawy.
Jeżeli możliwe że nie wybierze się Pani na rozprawę której sąd nie odroczy, to warto dopisać we wniosku, że w takim przypadku wnosi Pani o rozpoznanie sprawy pod nieobecność Pani.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.